ב"ה
הרצאות 
סדנאות 
השתלמויות


שעורים פרטיים לשיפור מיומנויות מחשב

הדרכות להוראה בסביבת אינטרנט

שיפור מיומנויות המאה ה21 

קורסים והשתלמויות לשימושי מחשב 

הרצאות בנושאי אינטרנט וחינוך

ניו מדיה ורשתות חברתיות

הובלת ארגונים במעבר לסביבת ענן